Miljøfokus

Du er her:
>
>
Miljøfokus
>
>
Miljøfokus
Tjenestebiler

Vi har 20 tjenestebiler som alle har lavt utslipp av Co2, kupévarmer og auto start – stopp funksjon. Vi har også El-biler i tjeneste som minsker belastningen på miljøet.

Videokonferanse

Vi bruker videokonferanse mellom egne avdelinger og, såfremt mulig, opp imot leverandører. Dette har vist seg å være svært effektivt, og ikke minst en del av vårt miljøfokus, siden dette har medført en god del mindre reiseaktivitet.

Avfallsbehandling

Vi har implementert gode rutiner for avfallsbehandling, med hensikt å gi kunden sikkerhet for at utstyr og emballasje håndteres på en minst mulig miljøbelastende måte, også når det avhendes. Vi tar på oss ansvaret for kildesortering, resirkulering eller klargjøring for videresalg.

Vi garanterer at utstyret og emballasjen blir kildesortert og destruert, eller at gammelt utstyr går inn i en prosess med tanke på videre salg. Kunder som ønsker det, kan donere utstyret til en veldedig organisasjon. Overnevnte tiltak og sertifiseringer danner basisen i vår logistikk og miljøhåndtering.

Miljøfyrtårn small
elretur small
klimanøytral virksomhet small

Ta kontakt

Åpningstider

Hverdager 08:00-16:00

Sosiale Medier

  © 2024 Thorsen Gruppen AS