NLA høgskolen og Thorsen Gruppen forlenger og utvider avtale på dokumentløsninger

Thorsen Gruppen inngår ny rammeavtale med Sparebanken Vest
12. januar 2018

Vi er stolte av å kunne meddele at vi har forlenget rammeavtalen med NLA Høgskolen på multifunksjonsløsninger og tilhørende programvare, for en ny 5 år periode.
Løsningen er utvidet fra å gjelde kun skoler i Bergen, til nå å inkludere skoler i Oslo og Kristiansand.
Vi har vært deres leverandør de siste 5 årene, og er takknemlig for fornyet tillit.