PRISENDRING SERVICEAVTALER 2018

Vi vil herved informere om prisjustering gjeldene fra og med 01. januar 2018.
Priser blir justert på alle serviceavtaler og tjenester med 5,8 %, basert på KPI indeks og på økte kostnader på lønn, deler, rekvisita og forbruksartikler.
En stor del av prisjusteringen skyldes svekket kronekurs.

Se også vilkår for prisjustering i din serviceavtale.

Kokstad 02.01.2018

Rune Ågotnes
Servicesjef Thorsen Gruppen

 

Tilbake til support