PRISENDRING SERVICEAVTALER 2019

Vi vil herved informere om prisjustering gjeldene fra og med 01. januar 2019.
Priser blir justert på alle serviceavtaler og tjenester med 5,8%, basert på KPI indeks og på økte kostnader på lønn, deler, rekvisita og forbruksartikler.

Se forøvrig vilkår for prisjustering i din serviceavtale.

Kokstad 01.01.2019

Rune Ågotnes
Servicesjef Thorsen Gruppen

 

Tilbake til support