Thorsen Gruppen m/ alle selskaper har innført et administrasjonsgebyr på våre faktura.
Dette for å dekke administrative kostnader i forbindelse med ordrebehandling og fakturaproduksjon.

Tilbake til support