Thorsen Gruppen inngår ny rammeavtale med Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum

Ny salgsmedarbeider
20. april 2018
Ny medarbeider
24. august 2018

Vi er stolte av å kunne meddele at vi har vunnet en ny periode med leveranse av
multifunksjonsløsninger for Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum.
Dette omhandler kommunene: Bømlo, Fitjar, Kvinnherad, Stord og Tysnes, og gjelder for perioden 2018 – 2022!
Thorsen Gruppen har vært deres leverandør de siste 4 årene, og er takknemlig for fornyet tillit.