Thorsen Gruppen inngår ny rammeavtale med Sparebanken Vest

NLA høgskolen og Thorsen Gruppen forlenger og utvider avtale på dokumentløsninger
25. januar 2018

Vi er stolte av å kunne meddele at vi har vunnet en ny periode med leveranse av
multifunksjonsløsninger med tilhørende software for Sparebanken Vest i perioden 2018 – 2020!
Thorsen Gruppen har vært deres leverandør de siste 4 årene, og er takknemlig for fornyet tillit.