NLA høgskolen og Thorsen Gruppen forlenger og utvider avtale på dokumentløsninger

Thorsen Gruppen inngår ny rammeavtale med Sparebanken Vest
12. januar 2018
Ny salgsmedarbeider
20. april 2018

Vi er stolte av å kunne meddele at vi har forlenget rammeavtalen med NLA Høgskolen
på multifunksjonsløsninger og tilhørende programvare, for en ny 5 års periode.
Løsningen er utvidet fra å gjelde kun skoler i Bergen, til nå å inkludere skoler i Oslo og Kristiansand.
Vi har vært deres leverandør de siste 5 årene, og er takknemlig for fornyet tillit.