MILJØ- OG AVFALLSLØSNINGER

Vi leverer kvalitetssikret utstyr for avfallshåndtering, som gagner både din bedrift og miljøet.

• Spar plass og kostnader med volum reduksjon.
• Billigere og enklere transport av avfallet som reduserer miljøbelastningen.
• Vårt utstyr kan bidra med at din bedrift tilfredsstiller kravene til miljøsertifisering.                                                                            

Vi har over 25 års erfaring med salg og service på avfallsløsninger og -utstyr til næringslivet.
Ta kontakt med oss for en hyggelig prat, så finner vi den beste avfallsløsningen for din bedrift.

Vær miljøbevisst- ha fokus på god avfallshåndtering!