MILJØ- OG AVFALLSLØSNINGER

Miljø- og klimautfordringene vi står overfor krever omstilling til et samfunn der utvikling og vekst skjer innen naturens tålegrenser. Vi må skifte til produkter og tjenester som påvirker miljøet i mindre grad negativt. Et slikt grønt skifte er krevende, men oppnåelig. Et betydelig tiltak er å redusere utslippene i transportsektoren. Vi ønsker å levere kvalitetssikrede og effektive produkter som bidrar til det grønne skiftet samtidig som det gjør hverdagen enklere for deg. Dette er fremtidens avfallshåndtering, som gagner både deg og miljøet!

• Spar plass og kostnader med volum reduksjon
• Billigere og enklere transport av avfallet som reduserer miljøbelastningen
• Vårt utstyr kan bidra med at din bedrift tilfredsstiller kravene til miljøsertifisering                                                                                                                                                                        

Vi har 25 års erfaring med salg og service på avfallsløsninger og -utstyr til næringslivet. Ta kontakt med oss for en hyggelig prat, så finner vi den beste løsningen for din bedrift.

Vær miljøbevisst- ha fokus på god avfallshåndtering!