MILJØ- OG AVFALLSLØSNINGER

Vi har 25 års erfaring med salg og service på avfallsløsninger og -utstyr til næringslivet.

• Spar plass og kostnader med volum reduksjon.
• Enklere transport av avfallet.
• Reduserer miljøbelastningene.
• Vårt utstyr kan bidra med at din bedrift tilfredsstiller kravene til miljøsertifisering.
• Emballasjepresser og komprimatorer gjør jobben enklere, ryddigere og billigere.