PROGRAMVARE

SafeQ følg-meg er en unik løsning som overvåker og styrer alt av utskrift-, kopiering- og skanneaktiviteter i bedriftens nettverk. Den administrerer og distribuerer enhver utskrift og sikrer dermed fullstendig kontroll over hele dokumentprosessen i alle middels store til store bedrifter og offentlige etater.

SafeQ er en brukervennlig og praktisk løsning som dekker alle grunnleggende behov i moderne kontormiljøer. Den støtter de fleste maskinmodeller på markedet, og kan integreres fullstendig med de nyeste multifunksjonsskriverne fra Konica Minolta.

Løsningen er brukervennlig for vanlige brukere, enkel å implementere og svært lettvint å vedlikeholde for IT-administratorer.

Kontakt oss her for mer informasjon om sikker utskrift

Styring av sikkerhet og rettigheter

 • Beskytter mot uautorisert utskrift

 • Styrer sikkerheten

 • Rollebasert utskrift

 • Enkel definering av betingelser

 • Kontroll over handlingene

Overvåking og rapportering

 • Nøyaktig loggføring

 • Enkle standardrapporter

 • Spesifikke rapporter

 • Miljørapporter

Utskriftsstyring

 • Valgfri skriver på kontoret

 • Valgfri skriver på tvers av geografi

 • Rollebasert utskriftssystem

 • Webbasert utskriftssyringssystem

 • Deling av utskriftsjobber

De tradisjonelle tilnærmingene for å fjerne papir fra forretningsprosessene, enten det er ved å skanne til mappearkiver eller dokumentsystemer har ført til store problemer med å finne igjen dokumentene.

scan&FIND endrer prosessen knyttet til dokumentskanning med en enkel skanne og finneløsning,for å håndtere den enorme økningen i digitale dokumenter.

Løsningen hjelper brukerne med å finne skannede dokumenter de trenger for å gjøre jobben sin, uansett hvor filene befinner seg.

Kontakt oss her for mer informasjon om scan&FIND

Arbeidsrutinene i moderne bedrifter krever i stadig større grad mobilitet, som er enkelt tilgjengelig med smarttelefoner.

Likevel finnes det mange situasjoner hvor papirutskrifter er foretrukket, eller til og med juridisk nødvendig, for eksempel signerte avtaler.

Dette gir en sterk etterspørsel etter mobil utskrift med god sikkerhet.

Kontakt oss her for mer informasjon mobil utskrift