MILJØ- OG AVFALLSLØSNINGER

Emballasjepresse papp/plast

Komprimator papp/plast & restavfall

Kildesortering

Aske og avfallsbeholdere

Sandkasse / Strømaskin

Komposteringsmaskin for matavfall

Hvordan kan ditt firma spare penger på kildesortering og avfallsreduksjon?

 

•    Du sparer plass og kostnader med volum reduksjon.

•    Enklere transport av avfallet.

•    Reduserer miljøbelastningene.

•    Kan bidra med at din bedrift tilfredsstiller kravene til miljøsertifisering.

•    Emballasjepresser og komprimatorer gjør jobben enklere, ryddigere og billigere.