OMNIVEX DIGITAL SIGNAGE

DIGITAL SIGNAGE (DIGITAL SKILTING)

 fleksibel, dynamisk og målrettet distribusjon av sanntidsdata

Vi er en kompetansepartner og leverandør av Omnivex digitale informasjonssystemer.

Digital Signage, skjermbaserte informasjonssystemer, digital skilting, infoskjermer etc., er en løsning som leverer sanntidsinformasjon til kunder, ansatt eller publikum. Dvs. informasjon som leveres til rett tid, på rett sted, til riktig person.

Programvare
Omnivex programvare er en komplett programvareløsning som håndterer alle aspekter i et Digital Signage nettverk og som er bygget på Microsoft Windows-teknologi. I tillegg utvikler vi egne programvarer for å tilpasse løsningen til kunden.

Maskinvare
Vi leverer design og arkitektur av allsidige løsninger som strekker seg fra det tekniske rommet, og ut til skjermene. Skjermvisningen kan bestå av enkeltskjermer eller flere skjermer satt sammen til en stor visningsflate.

Prosjekt
Vi benytter prosjektmetodikk for å forsikre oss om at våre kunder får løsningen til avtalt tid.

Innhold
For oss er innhold et begrep som omhandler innholdskonsept, brukervennlighet, gjenkjenning og produksjon. Vi har egen designavdeling som hjelper våre kunder med utvikling og oppdatering av innhold på skjermene.

Ta kontakt her for mer informasjon.

Thorsen Gruppen har lang erfaring med gjennomføring av større og mindre Digital Sinage prosjekter