PRODUKTER

Konica Minolta bizhub C658
13. september 2017
Dixie 18s
23. april 2018

Dixie 25s

Ta kontakt for pris

Kategori:
Beskrivelse
 • Kraftfull og brukervennlig ballepresse med høy ytelse.
 • Prosessorstyrt trinnløs kontroll.
 • LCD display. Visning av operasjonsfasene i displayet.
 • Robust og kompakt design gjør vedlikeholdet enkelt.
 • Automatisk start etter innfylling.
 • Hurtig presstid, automatisk tilbakeføring.
 • Justerbar presstid; ballematerialet kan holdes under press.
 • Ukomplisert ballebinding. Komplett balleutkasting.
 • To-trinns hydraulikk garanterer hurtig intervalltid.
 • Kraftig hydraulikk kombinerer høy presskraft med lavt hydraulikktrykk og lav driftskostnad.
 • Forprogrammering av ballestørrelser og valg av materialer.
 • Ekstrautstyr til Dixi 25s: eksplosjonssikker versjon, tilkobling for støvsamler, hydraulisk dørlukker og to-delt innmatingsluke.

Tilbake til emballasjepresser