Karsten Thorsen

Magne Remes
1. november 2017
Simen Thorsen
29. mars 2021

Karsten er daglig leder  i vårt selskap som selger miljø- & avfallsløsninger. Han har over 40 års erfaring med salg og service.