Jan Halvorsen

Ståle Andersen
1. november 2017
Iselinn Thorsen Jimenez
24. august 2018

Jan er vår seniorselger med over 30 års fartstid som selger av kontormaskiner. Jan har med sin lange erfaring opparbeidet seg en unik kompetanse på våre Konica Minolta løsninger.