Iselinn Thorsen Jimenez

Aaron Jimenez
1. januar 2017
Lene Totland
19. februar 2019

Iselinn jobber som backoffice-medarbeider i vår avdeling for miljø- og avfallsløsninger.