Aaron Jimenez

Veronica Thorsen
1. november 2017
Kirsten Thorsen
1. november 2017

Aaron jobber med utvikling og innholdsdesign på våre digitale informasjonssystemer (Omnivex Digital Signage), og er også IT ansvarlig i Thorsen Gruppen. Han har jobbet i Thorsen Gruppen i 10 år.