Covid-19 viruset

Vi har fornyet oss og bygget om våre lokaler på Kokstad.
7. januar 2020
Nye Dale skule
16. oktober 2020

Til alle våre kunder

Vi ønsker å forsikre våre kunder om at Thorsen Gruppen følger nøye med på utviklingen og rådene fra myndighetene vedrørende Covid-19 viruset.
Ledelsen i Thorsen Gruppen har opprettet interne retningslinjer for ansatte i alle våre selskaper.
Videre følger informasjon om våre tjenester:

Sentralbord:
Vårt sentralbord er åpent alle virkedager mellom kl. 08.00 og 16.00.

Bestilling av toner og service:
Ønsker du å bestille toner eller service, kan du enkelt gjøre dette pr. tlf., e-post eller via vår hjemmeside: www.thorsengruppen.no.
Våre lagre er fylt opp med rekvisita til alle våre produkter.

Supportsenter:
Vårt supportsenter er tilgjengelig alle virkedager mellom kl. 08.00 – 16.00. Vi ønsker å bestrebe oss etter å opprettholde vår gode servicetjeneste for våre kunder,
samtidig som vi nå tar samfunnsansvar og minimaliserer antall servicebesøk. Vi vil alltid vurdere om en sak kan løses med digitale hjelpemidler, fremfor servicebesøk.

Teknikeroppdrag:
Kunde vil alltid kontaktes pr. telefon i forkant av et servicebesøk, for godkjenning. Våre teknikere er pålagt å benytte antibac og/eller engangshansker ved servicebesøk.

Bestilling og levering av maskiner og utstyr:
Våre selgere er tilgjengelig på telefon og epost. Levering av maskiner og utstyr vil gå som normalt inntil videre. Kunde vil alltid kontaktes i forkant av levering, for godkjenning.

Videre oppfordrer vi alle våre kunder og samarbeidspartnere til å ta samfunnsansvar og følge rådene fra myndighetene.