Thorsen Gruppen avd. Haugesund signerte treårig samarbeidsavtale med FKH!